ความหนาขนาดต่างๆของเมทัลชีส     ความหนาของเหล็กที่แนะนำและนิยมนำมาใช้ในการ สร้างโรงงาน  ทำหลังคา และอื่น ๆ  จะเป็นขนาด .47 หรือ .40 เพราะมีความคงทน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน และไม่มีปัญหาเรื่องการติดตั้ง  

 

      ส่วน บานเกล็ดระบายอากาศ ไม่ควรใช้ต่ำกว่า .40 เนื่องจาก มีการรับและระบายอากาศอยู่ตลอดเวลา  การใช้เหล็กที่บางเกินไปอาจทำให้ บานเกล็ดเสียหายได้